Παρακαλούμε επιλέξτε προορισμό από τη λίστα, για να δείτε το ανάλογο δρομολόγιο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 05/04/12-18/04/12: Tα δρομολόγια θα εκτελούνται από το F/B BLUE STAR NAXOS.

- ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 01/04/12 (από ΠΕΙΡΑΙΑ), 10/04/12, 11/04/12 & 15/04/12.

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησης της.