Παρακαλούμε επιλέξτε προορισμό από τη λίστα, για να δείτε το ανάλογο δρομολόγιο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 03/06/12 (από ΡΑΦΗΝΑ 18:15 για ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ).

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησης της.